Home 9 Въпросник

Лазерна епилация цени

ВЪПРОСНИК ЗА ИЗБОР НА ЦЕНТЪР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАЗЕРНА ЕПИЛАЦИЯ

П И Т А Й Т Е

възможни точкивашите точки
1. Каква e aпаратурата, която използва клиниката/центъра и одобрена ли е за перманентна редукция на окосмяването?
0 т

0 т

0 т
2 т
2. Какъв тип лазер използва основно клиниката/центъра?
1 т

0 т

0.5 т
0.5 т
0 т
3. Отбележете само един отговор според вашия фото тип кожа 3.1. Ако Вашата кожа е от I до IV фото тип (светла кожа), кой е най-безопасният, най-ефективният, най-безболезненият и най-бързият лазер за вашия тип кожа?
1 т

1 т

0.5 т
0 т
ИЛИ
3.2. Ако Вашата кожа е от V до VI фото тип (тъмна кожа,) кой е най-безопасният, най-ефективният и най-безболезненият лазер за вашия тип кожа?
1 т
0 т
4. Кой ще извърши процедурата?
3 т

0 т

2 т
0 т
2 т
0 т
0 т
5. Колко процедури ще са нужни за постигане на около 90% редукция на окосмяването?
0 т

1 т
0.5 т
0 т
6. През какъв интервал се правят процедурите?
6.1. За зони по лицето:
1 т

1 т

0 т
6.2. За зони по тялото:
1 т

0 т
* Професионалният специалист след всяка процедура, дава прогнозна дата за следваща такава. Но внимавайте с терапевти и студия, които твърдят, че процедурите могат да се правят на по–къс период от 4 седмици и 3-5 посещения са достатъчни за перманентни резултати. В добавка, бъдете предпазливи при изборът Ви на клиники, които не информират за брой и честота на посещенията.
7. Какъв вид е центърът, който сте избрали?
0 т

3 т

0 т
1 т
2 т
3 т
8. От колко години съществува центърът/клиниката, който сте избрали?
2 т

0 т

1 т
0 т
Възможен най–висок резултат 15 точки. Минимален приемлив резултат 11 точки. Отличен e резултат между 12 и 14 точки.