Фотоепилация или лазерна епилация – прилики и разлики

Лазерна епилация или епилацията, базирана на светлина се основава на принципа на селективната фототермолиза, който гласи, че светлинната енергия се абсорбира основно от хромофора меланин, намиращ се в косъма и незначително се абсорбира от меланина в околните структури, което предотвратява термичното увреждане на кожата. При лазерното обезкосмяване мишената е перифоликулният меланин, като околния – епидермален меланин остава незасегнат.Лазерите са устройства с една дължина на вълната, чиито коефициент на абсорбция е специфичен за меланина, към който е насочена.

Устройствата за фотоепилация с интензивна пулсираща светлина излагат пациента на широк спектър от светлина енергия. Множеството от вълни с различна дължина се ограничава от филтри, обикновено в диапазона от 600-1200 нанометра. Фактът, че лазерите и устройствата за фотоепилация могат да достигнат до различни хромофори, позволява на тези уреди да бъдат предлагани на пазара освен за епилация, така и за лечение на съдови и пигментни лезии, брадавици, бръчки и дори акне.

Тъй като няма два лазера или  фотоепилатора, които да имат еднакви операционни параметри (т.е., дължина на вълната, енергия, продължителност на импулса, размер на петното, или метод за епидермално охлаждане ), нивото на ефективност на тези уреди се различава в голяма степен. Конкретно при епилацията, сравнителни резултати между лазерите и уредите за фотоепилация се различават значително.

Лазерите и устройствата за фотоепилация са все по популярни, не само заради търсенето им за обезкосмяване от страна на пациентите, но и заради търсенето им от лекарите поради тяхното широко приложение в естетичната медицина. За съжаление, тези устройства съществено се различават във възможностите си да изпълнят функциите, за които се твърди, че са предназначени, включително и функцията епилация.

Тъй като лазерите използват една дължина на светлинната вълна, профилът на страничните ефекти и надеждност на резултата превъзхожда устройствата за фотоепилация. Тези различни показатели са функция на технологията на фотоепилаторите. При козметични процедури с уред за фотоепилация се използва широк диапазон дължини на светлинните вълни насочени към обекти по кожата с различни коефициенти на поглъщане от хромофорите.

Независимо, че устройствата за фотоепилация се продават за разнообразни приложения и процедури, техните характеристики не могат да се сравнят с тези на  лазерите, особено в областта на обезкосмяването. Освен това, при фотоепилация пациентите се излагат на някои ненужни и неефективни дължини на излъчените вълни и липсва, по дефиниция, чистота на лечение с една дължина на вълната.Ето защо, фотоепилацията доведе до повишена честота на усложненията и предложи като цяло лоши резултати, в сравнение с лазерната епилация.

Въз основа на опита, много клиники в Европа и САЩ престанаха да използва Iустройства за фотоепилация, което се дължи на непоследователност на резултатите при различните пациенти и дори между сесиите при един и същ пациент. Друга причина за прекратяване на употребата на фотоепилаторите е високия процент на усложнения. Нежеланите реакции на кожата(обикновено леки и преходни, но понякога сериозни) са неприемливо висок процент при фотоепилаторите, за разлика от която и да е лазерна система.От друга страна, александритните лазери (755 Nm), които се предлагат на европейския и американския пазар, като специализирани лазери за епилация, са със завидни характеристики. Дължината на вълната с най-висока селективност (755 Nm), голямото работно поле(Spot), достатъчната доставена плътност на енергията (Fluence), специфичната дължина на импулса (Duration) и защита на кожата, осигурена от специализирана система за охлаждане (CRYO) правят александритните лазери ненадминати в областта на епилацията.

Въз основа на обратната връзка от страна на лекари от Европа и САЩ и базирайки се на удовлетвореността на пациентите, александритните лазерите станаха “златен стандарт” в перманентното обезкосмяване. Днес александритните лазерни системи са най-ефективните и безопасни системи за обезкосмяване, в сравнение с всички уреди за фотоепилация.

Горната информация е обобщение на клинични статии, сравняващи единична дължина на вълната(пизлъчена от лазерите) и технологиите с интензивна пулсираща светлина(фотоепилатори). За по-подробна информация, моля свържете се с Лазер Център в София – (02) 9 800 100, 9 800 200 или в Пловдив – (032) 240 200.